Nowe myśli

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane myśli — zgromadziliśmy 255455 myśli.

Widzę je­dynie ko­niu­szek języ­ka te­go świata, a po­nad nim są języ­ki wyk­raczające nasze ludzkie pojmowanie. 

myśl • dzisiaj, 11:34

Naj­bar­dziej nie mogę znieść miłości niewy­po­wie­dzianych, które trze­ba wyrzu­cać z siebie od­dechem. 

myśl
zebrała 2 fiszki • dzisiaj, 10:35

Fo­tog­ra­fie są jak chwi­le, które pragną żyć. 

myśl
zebrała 3 fiszki • dzisiaj, 09:37

Bu­jając zbyt wy­soko w obłokach wiecej wy­dasz na gips 

myśl • wczoraj, 23:27

Może dla nich je­den znak X nic nie znaczy, lecz dla mnie oz­nacza więcej niż wszys­tko do trzeciej. 

myśl • wczoraj, 22:29

Michel Houel­le­becq

Życie zaczy­na się po pięćdziesiątce, ta­ka jest praw­da; ale również prawdą jest to, że kończy się po czter­dzies­tce.

Odtwórz  

myśl
zebrała 2 fiszki • wczoraj, 19:22

A a a a jak mnie zła zła złapiesz PO PO PO pop­luję cię. 

myśl • wczoraj, 11:49

Nie nie nie dam się zla zła złapać będę u u u uciekał. 

myśl • wczoraj, 11:46

C c c c co mi zro­bisz, j j j jak mnie zła zła złapiesz? 

myśl
zebrała 1 fiszkę • wczoraj, 11:44

Nie ma dob­rych roz­wiązań, są tyl­ko wybory. 

myśl
zebrała 2 fiszki • przedwczoraj, 22:57
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Aktywność

dzisiaj, 12:29piórem2 sko­men­to­wał tek­st Jakby wlały litr Bur­bo­na [...]

dzisiaj, 12:26piórem2 sko­men­to­wał tek­st Proste za­sady; żeby przechodzić [...]

dzisiaj, 12:23zofija wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 12:11kati75 do­dał no­wy tek­st Mon amour * 

dzisiaj, 11:47kati75 sko­men­to­wał tek­st ***

dzisiaj, 11:45kati75 sko­men­to­wał tek­st Rain

dzisiaj, 11:34oszi3 do­dał no­wy tek­st Widzę je­dynie ko­niu­szek języ­ka [...]

dzisiaj, 11:10fyrfle sko­men­to­wał tek­st ***

dzisiaj, 11:08fyrfle sko­men­to­wał tek­st Fotografie są jak chwi­le, [...]

dzisiaj, 10:54zofija wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2