Nowe myśli

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane myśli — zgromadziliśmy 255602 myśli.

Myśl hehe

https://www.nieznanynumer.pl/kody-krajowe 

myśl • dzisiaj, 12:53

Każda me­lodia ko­jarzy mi się z Tobą. 

myśl
zebrała 3 fiszki • wczoraj, 19:28

Widzisz cza­sami białego króliczka w od­da­li? Już ruszasz za nim, mi­jasz wspom­nienia, ko­legów i marze­nia. Bieg­niesz w niez­na­ne, za ulot­ny­mi chwi­lami. Życie w chwi­lach bez­tros­ki, naj­częściej jest z nami. 

myśl • wczoraj, 17:50

Im jes­tem głup­szy, tym jes­tem odważniejszy. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • wczoraj, 15:57

Władze nad światem ma tyl­ko ten, kto może go zniszczyć. 

myśl • wczoraj, 15:56

Czy to męska, czy kobieca
tak bar­dzo lud podnieca
co tam skry­wa kieca

In­sp. zain­te­reso­wanie fil­mem "Kler" 

myśl
zebrała 4 fiszki • przedwczoraj, 21:27

Czu­je ciepło w ser­cu, i na­bieram sił na jut­ro, bo każde JUT­RO będzie piękne tak jak dzisiaj. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • przedwczoraj, 20:59

świat się łamie na pół, a ty nie pot­ra­fisz od­dzielić dob­ra od zła 

myśl
zebrała 3 fiszki • przedwczoraj, 20:26

rzeczy­wis­tość jest tak da­leka od praw­dy, że naiw­nością jest dzi­wić się kłamstwu 

myśl • przedwczoraj, 19:50
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Aktywność

dzisiaj, 17:30fyrfle sko­men­to­wał tek­st KLER(i ja)

dzisiaj, 17:10yestem sko­men­to­wał tek­st Dzień zły łzy

dzisiaj, 17:08yestem sko­men­to­wał tek­st Każda me­lodia ko­jarzy mi [...]

dzisiaj, 17:07yestem sko­men­to­wał tek­st Zachwyciła ko­lora­mi złota pa­ni w [...]

dzisiaj, 17:06yestem sko­men­to­wał tek­st Do Pa­na J 

dzisiaj, 17:05yestem sko­men­to­wał tek­st KLER(i ja)

dzisiaj, 16:51yestem sko­men­to­wał tek­st Czy to męska, czy [...]

dzisiaj, 16:19chrupcia do­dał no­wy tek­st Do Pa­na J 

dzisiaj, 12:53Rikitikitawi do­dał no­wy tek­st Myśl hehe https://www.nieznanynumer.pl/kody-krajowe

dzisiaj, 12:39fyrfle do­dał no­wy tek­st KLER(i ja)