Nowe myśli

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane myśli — zgromadziliśmy 255303 myśli.

SAMOTNOŚĆ
" człowiek w swej is­to­cie jest wszędzie sa­mot­ny..czy jest Ktoś kto nau­czy mnie żyć ?.. tak pop­rostu od­na­leźć się ?" 

myśl
zebrała 2 fiszki • dzisiaj, 18:12

" Nie pozwól by sza­ra rzeczy­wis­tość miała wpływ
na ko­lory naszych marzeń." 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 16:54

Piątek weeken­du początek..
Ok­le­pane, ale prawdziwe. 

myśl • dzisiaj, 06:55

Dwie rzeczy poj­muję, a trze­ciej jeszcze nie znam:
ja­ki byłem,
kim jes­tem
i ja­kim się stanę. 

myśl • wczoraj, 23:02

to co widzisz rzad­ko by­wa tym co widać 

myśl
zebrała 3 fiszki • wczoraj, 22:56

Sądy są złożone, bo mogą mieć wiele orzeczeń. 

myśl
zebrała 3 fiszki • wczoraj, 22:32

Próbo­wałeś wy­ciszyć burzę i obudziłeś tornado 

myśl
zebrała 1 fiszkę • wczoraj, 22:30

Nie chce żebyś wy­ciągał mnie z mo­jego chaosu 

myśl • wczoraj, 22:27

Całe szczęście i to szczęście człowieka, że ser­ce choć zak­ry­te, to od­kry­wa wiel­kie dzieła kiedy się sięgnie dna. 

myśl • wczoraj, 20:54

Cze­mu poszedłeś ode mnie? Cze­mu mil­czysz? Aż ta­ki jes­teś dum­ny? A ja nie, ja pot­ra­fię żeb­rać o słowa. O co jeszcze? Słowa są tak ważne. Więc gdzie, cza­sem trze­ba znać ad­res, a [...] — czytaj całość

myśl • wczoraj, 19:49
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Aktywność

dzisiaj, 22:57IKON sko­men­to­wał tek­st Martwa cisza nas­ta­nie

dzisiaj, 22:57szpulka wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 22:22Papużka wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz?

dzisiaj, 21:54szpulka wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 21:38dark smurf wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz?

dzisiaj, 21:33dark smurf do­dał no­wy tek­st nigdy dru­gi

dzisiaj, 20:51Papużka wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 20:26Naja wy­powie­dział się w wątku Ulubione Zda­nia Pos­ta­ci Fik­cyjnych.  

dzisiaj, 20:10IKON sko­men­to­wał tek­st Sąd os­ta­teczny