Nowe myśli

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane myśli — zgromadziliśmy 255574 myśli.

W "pędzącym po­ciągu" szu­kamy sta­bil­nej podłogi. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 13:59

A co jeśli jes­tem tyl­ko czyimś wyobrażeniem? 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 13:56

ar­tysta to kawał...
sprzeczności 

myśl
zebrała 4 fiszki • dzisiaj, 08:46

Szczęście to imię, które na­daje­my swoim iluz­jom i snom na jawie.

AD LUCEM 

myśl
zebrała 3 fiszki • dzisiaj, 08:44

Jeśli na imię ci człowiek, to na dru­gie zaw­sze sza­leniec.

AD LUCEM 

myśl
zebrała 2 fiszki • dzisiaj, 08:39

człowiek się ciągle produkuje
na zmiany 

myśl
zebrała 2 fiszki • dzisiaj, 07:44

Jes­teśmy to­pieni w rze­ce pseudo mądrości, tak bar­dzo szu­kając krop­li praw­dy, która wskaże nam drogę. 

myśl
zebrała 2 fiszki • dzisiaj, 07:09

do­my rodzinne
mają drzwi wyjściowe 

myśl
zebrała 4 fiszki • wczoraj, 19:49

poeta
nig­dy nie od­ci­na się od kartki...
wy­rywa się 

myśl
zebrała 2 fiszki • wczoraj, 17:44

Os­tatnim kro­kiem jest je­go brak. 

myśl
zebrała 2 fiszki • wczoraj, 16:52
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Aktywność

dzisiaj, 15:37szpiek wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 15:13LiaMort sko­men­to­wał tek­st Siebie dzier­gam ze słów [...]

dzisiaj, 13:59piórem2 do­dał no­wy tek­st W pędzącym po­ciągu szu­kamy [...]

dzisiaj, 13:56angellfall do­dał no­wy tek­st A co jeśli jes­tem [...]

dzisiaj, 13:14fyrfle sko­men­to­wał tek­st człowiek się ciągle pro­duku­je na [...]

dzisiaj, 13:12fyrfle sko­men­to­wał tek­st Jeśli na imię ci [...]

dzisiaj, 13:11fyrfle sko­men­to­wał tek­st Szczęście to imię, które [...]

dzisiaj, 13:10carolyna sko­men­to­wał tek­st passion*