Nowe myśli

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane myśli — zgromadziliśmy 234347 myśli.

Odtwórz

(...)upa­dek jest słod­ki, ja jes­tem tym, która upa­da, mogę uczy­nić mo­ment upad­ku nies­kończo­nym i ro­bię to - pośród chmur czuję się dob­rze, nie chcę stąpać po Ziemi.../"Gol­go­ta Pic­nic", Rod­ri­go Gar­cia /

- jeśli chcesz rzu­cić we mnie ka­mieniem - mówiąc, że grzeszę zas­tanów się dob­rze czy jes­teś bezgrzeszny... 

myśl • dzisiaj, 18:05

Nie pot­rze­buję światła lamp, rozgłosu czy blas­ku fleszy by być kimś.
Wys­tar­czy mi bez­pie­czne miej­sce w za­ciszu twoich ra­mion i słowa:
- "Jes­teś dla mnie wszystkim". 

myśl
zebrała 11 fiszek • dzisiaj, 17:26

Zmiany są pot­rzeb­na, niekiedy konieczne.
Nie można żyć w ciągłej niezmienności. 

myśl
zebrała 16 fiszek • dzisiaj, 17:21

Bo naj­cu­dow­niej­szym skar­bem jest praw­dzi­wy przyjaciel. 

myśl
zebrała 4 fiszki • dzisiaj, 17:10

Każde­go człowieka można złamać, nie ma wśród nas wyjątków... 

myśl
zebrała 3 fiszki • dzisiaj, 17:08

Zaw­sze kiedy mi chce się żyć, wszys­cy dookoła chcą się zabić. 

myśl
zebrała 2 fiszki • dzisiaj, 16:42

Nie wiem o To­bie nic
Nic, co może zag­matwać mo­je jutro
To budzi we mnie słod­ki niepokój
To po­budza moją ekscytację
I nie wiem co lepsze
Nie myśleć o To­bie a śnić
Czy myśleć 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 15:34

Praw­dzi­we zaufa­nie Bo­gu, nie ma granic... 

myśl
zebrała 4 fiszki • dzisiaj, 15:23

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Reklama