Nowe myśli

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane myśli — zgromadziliśmy 232962 myśli.

coś trze­ba wypłakać, czy to łzy czy sen czy krzyk. czymś trze­ba rzu­cić,
czymś dos­tać w twarz. nie za­pomi­na się z pos­ta­nowienia, z obiet­ni­cy, ze strachu.
nie za­pomi­na się w ogóle. można tylko [...] — czytaj całość

myśl • dzisiaj, 17:30

je­sień 'łamie' wszys­tkie dusze
...
przepadaM 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 17:16

Będą za­kocha­na w oso­bie, która nie od­wza­jem­nia two­jego uczu­cie, jest Ci przyk­ro i źle... chcesz żeby Ci przeszło... gdy już się tak sta­nie, czu­jesz pus­tkę w sercu... 

myśl • dzisiaj, 17:06

Ma­gicznie jest byc w Twych ra­mionach, czu­jac bez­wzgled­ny za­pach milosci 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 17:01

Bezbłędnie pot­ra­fimy wy­powie­dzieć słowo, które gdy wy­latu­je sta­je się błędem... 

myśl
zebrała 3 fiszki • dzisiaj, 16:45

gdy ser­ce zdo­bi człowieka wtedy
poufałość głębo­kiej więzi prag­nie
objąć wszys­tkich i wszys­tko całym
swoim bogactwem

M. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 16:45

Każdy wdech ma swój wy­dech...życie to ich su­ma, aż do śmier­ci.

In­sp. Wdech 

myśl
zebrała 4 fiszki • dzisiaj, 16:04

W je­go ciele chciałam zna­leźć i poczuć Two­je ciepło... 

myśl • dzisiaj, 16:00

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100