Nowe myśli

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane myśli — zgromadziliśmy 237860 myśli.

Mu­sisz być swoim włas­nym tłumaczem. Tłumaczyć swo­je wewnętrzne de­mony na ich okiełzna­ne anioły. 

myśl
zebrała 2 fiszki • dzisiaj, 21:35

Os­tatni ko­niec w moim życiu był na początku. 

myśl
zebrała 3 fiszki • dzisiaj, 21:19

Dlacze­go ciągle zas­ta­nawiamy się nad kon­sekwen­cja­mi? Dlacze­go nie zro­bić cze­goś od tak. Po pros­tu, bo ma się na to ochotę? Dlacze­go in­ni ludzie pat­rzą często na mnie tak po­gar­dli­wym spoj­rze­niem? Czy to, [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 21:04

o czym mówi­my do siebie, gdy mówi­my o miłości 

myśl
zebrała 4 fiszki • dzisiaj, 19:34

Mysl.
Dzis tyl­ko ty­le.
Za miesiac tyl­ko ty­le.
Za rok tyl­ko tyle.
Zaw­sze tyl­ko tyle.
Wiec mysl. 

myśl
zebrała 2 fiszki • dzisiaj, 19:25

Marze­nia są jak szep­ty aniołów. 

myśl
zebrała 8 fiszek • dzisiaj, 19:07

Z ludźmi trze­ba ob­chodzić się os­trożnie. W końcu każdy z nas ma w so­bie coś z bestii. 

myśl
zebrała 6 fiszek • dzisiaj, 19:01

Ludzie zaw­sze boją się te­go, cze­go nie rozumieją. 

myśl
zebrała 4 fiszki • dzisiaj, 18:48

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Reklama