Nowe myśli

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane myśli — zgromadziliśmy 243895 myśli.

Pozostać...
w pa­mięci na zawsze... 

myśl
zebrała 2 fiszki • dzisiaj, 02:34

Myśląc o ludziach ne­gatyw­nie, sam jes­teś pozytywny. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 02:24

Sprze­daw­cy by­wają de­ner­wujący, zwłaszcza gdy wcis­kają kit. 

myśl
zebrała 2 fiszki • dzisiaj, 02:20

miłość
gdy nie jest od­po­wie­dzią
to nie ma mowy 

myśl • dzisiaj, 01:46

Człowiek kocha życie - życie gar­dzi człowiekiem. 

myśl
zebrała 6 fiszek • dzisiaj, 00:41

Ug­ry­ziony przez szczęście
Zad­ra­pany przez rozkosz 

myśl
zebrała 7 fiszek • dzisiaj, 00:19

Po roz­wodzie, wszys­tko jest inne. 

myśl
zebrała 6 fiszek • dzisiaj, 00:18

Za jaw­ność od­wra­cają- odkryci...

Cris 04.10.2015r.
 

myśl
zebrała 10 fiszek • dzisiaj, 00:12

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100