Nowe myśli

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane myśli — zgromadziliśmy 247101 myśli.

Gdy pragnąłeś in­spi­rac­ji ro­biłeś wszys­tko co było możli­we, czy­tałeś wszys­tko co było pod ręką... kłóciłeś się o os­tatnią koszulę, tak na przekór, tak pod prąd... By­le wiatr w żagle...

Gdy wszys­cy znik­li... po­jawiła się cisza... i wte­dy zro­zumiałeś cze­go pragnęli in­ni.

Wte­dy do­ceniłeś cienistą stronę ulicy... 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 00:20

Dro­ga na skróty jest zawiła. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 00:14

Nie nor­malnością jest wy­bierać po­między miłością. Każda ma swo­je miej­sce. Jest pot­rzeb­na. Nie da się żad­nej zastąpić inną. Zwierzęta nie zastąpią dzieci, dzieci nie zastąpią zwierząt. Żad­ne z nich nie zastąpią ukocha­nej połówki, ale i par­tner nie wys­tar­czy za wszys­tkich. Wszys­tko ma bo­wiem swo­je miej­sce. Każda miłość to in­ny frag­mrnt życia. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 00:01

No i czy­tasz te wszys­tkie po­rad­ni­ki i blo­gi...przes­ta­wiasz się na myśle­nie, że tak, rac­ja[!] trze­ba wziąć się za siebie, ale nie dla ko­goś, muszę to zro­bić dla mnie sa­mej. To jest czas [...] — czytaj całość

myśl • wczoraj, 23:55

Wyjść z po­rażki bez uszczer­bku na psychi­ce, bezcenne. 

myśl
zebrała 4 fiszki • wczoraj, 23:17

Nie porównuj się z in­ny­mi, bo się skrzywisz. 

myśl
zebrała 7 fiszek • wczoraj, 22:40

Jeśli kocha to wróci.
Głupia! Gdy­by kochał to by nig­dy nie odszedł. 

myśl
zebrała 2 fiszki • wczoraj, 21:21

Ja­ki sens mają tłus­te czwar­tki, kar­na­wały i os­tatki, sko­ro post i wstrze­mięźli­wość nieznane... 

myśl
zebrała 3 fiszki • wczoraj, 21:01

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100