Nowe myśli

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane myśli — zgromadziliśmy 248830 myśli.

spra­wied­li­wość ma wiele twarzy 

myśl • dzisiaj, 19:45

niektórym fiszka jak pieluszka, poz­wa­la wrócić do dzieciństwa. 

myśl
zebrała 3 fiszki • dzisiaj, 19:37

Cisza pot­ra­fi do­kuczyć bar­dziej niż hałas.(Czy ktoś już to wy­myślił?)- oba­wiam się że to plagiat? 

myśl • dzisiaj, 18:43

Daw­niej myślałam, że naj­trud­niej­szą sztuką jest kochać tych, którzy na to nie zasługują.Te­raz już wiem, że to żad­na sztuka... 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 18:36

Gdy­by nie Ty, nie wie­działabym że pot­ra­fię latać. 

myśl • dzisiaj, 18:10

Poez­ja płynie z łona.
Dla­tego wkładam Ci każde słowo do ust. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 18:07

Na czym oszczędzam ? - Na wszys­tkim prócz... na oso­bach, których kocham. Na miłości się nie oszczędza, bo to jed­no z nielicznych war­tościowych darów od lo­su. Mieć osobę, która kocha nas bez­wa­run­ko­wo jest bezcenne. 

myśl • dzisiaj, 17:56

Pochleb­stwa mydlą nam oczy, a kry­tyka je ot­wiera.

insp.Cris 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 17:28

Bez pożeg­na­nia odchodzą...
Wszys­cy ci, którym słów brak. 

myśl • dzisiaj, 15:01

Ni­cość to bóstwo, które wy­baczy swym wyz­nawcom nap­rawdę wszys­tko - na­wet brak w nią wiary i chwi­lową he­rezję istnienia. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 14:41
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama
Aktywność

dzisiaj, 19:49shulag wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 19:48Emilia Szu­miło sko­men­to­wał tek­st Dla J. 

dzisiaj, 19:46M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 19:46Niusza sko­men­to­wał tek­st niektórym fiszka jak pieluszka, [...]

dzisiaj, 19:45Emilia Szu­miło sko­men­to­wał tek­st Ludzie za­kom­plek­sieni czer­pią pożywkę [...]

dzisiaj, 19:44aforystokrata sko­men­to­wał tek­st Cisza pot­ra­fi do­kuczyć bar­dziej [...]

dzisiaj, 19:43Cris sko­men­to­wał tek­st niektórym fiszka jak pieluszka, [...]

dzisiaj, 19:40onejka sko­men­to­wał tek­st A

dzisiaj, 19:38shulag wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 19:35Cris sko­men­to­wał tek­st choć gorzka by­wa owoc­na kry­tyka [...]