Nowe myśli

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane myśli — zgromadziliśmy 230899 myśli.

Bez prze­ros­tu nie ma rany. 

myśl • dzisiaj, 00:53

Ku­pię so­bie ory­ginal­ność, przechodzoną lecz wygodną.. 

myśl • dzisiaj, 00:44

Te­raz jak­byśmy roz­ma­wiali tak twarzą w twarz, to uwierz mi mil­czałabym. Nie umiem mówić kiedy się tak uśmiecham. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 00:20

Nie przep­raszaj, a wytłumacz i nie chwal, bo skrzyw­dzisz.
Jak już trze­ba, to po pros­tu po­wiedz słowo... Dziękuję :) 

myśl
zebrała 4 fiszki • dzisiaj, 00:00

Jak kochasz, tak żyjesz. 

myśl
zebrała 2 fiszki • wczoraj, 23:59

I choć cza­sem ma­rudzę w niebogłosy
w środ­ku tkwi bez­tros­ka radość
I choć bu­duję sko­rupę twar­dszą niż ból
wewnątrz mam gąbkę ciężką uczuciami
I choć nieraz klnę na żywot
wzruszam się na myśl istnienia


' jedz życie ta­kim ja­kie Ci po­dano,
nie wyb­rzydzaj tyl­ko ciesz się że masz co jeść ' 

myśl • wczoraj, 23:27

Można wiele stra­cić, aby móc wyjść z twarzą... 

myśl
zebrała 4 fiszki • wczoraj, 23:12

Nie wiesz nie wiesz nie ro­zumiesz nic 

myśl • wczoraj, 22:46

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100