Nowe myśli

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane myśli — zgromadziliśmy 235066 myśli.

Tęskno­ta jak cho­roba kości
złośli­wa niesie desperację
ope­racyj­na tyl­ko spokój...
Skąd? 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 09:15

życie
nie zaw­sze jest tak - jak myślisz
i nie zaw­sze tak - jak­byś chciał żeby było
...
jest inaczej 

myśl
zebrała 2 fiszki • dzisiaj, 08:28

I czuję jak wewnętrznie umieram, kiedy blis­ko Ciebie nie ma. 

myśl • dzisiaj, 06:53

Człowiek dob­ry nie zaw­sze jest tak dob­ry jak się wy­daje a zły nie zaw­sze tak bar­dzo zły żeby nie mógł stać się kimś lepszym.

Odtwórz 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 06:29

Na­wet życie w tłocznej sa­mot­ności może mieć sens. 

myśl • dzisiaj, 05:15

Czy mogę po­wie­dzieć, że te­go żałowałam? Nie, cho­ciaż było ku­rew­sko zim­no to było war­to, ale z dru­giej stro­ny wiem, że to było jed­no­razo­we, że to się więcej nie powtórzy. "Nie wchodzi się [...] — czytaj całość

myśl • dzisiaj, 03:20

Bez­senne no­ce…zaz­wyczaj z oba­wy przed czymś no­wym. Zaz­wyczaj nieprzespane. 

myśl
zebrała 2 fiszki • dzisiaj, 02:05

W poświacie chabrowej,
w to­nach płynących w fiolety.
Skryła wiolon­czelę nad otchłanią,
nu­ci w chłod­ne powiewy.

Sa­mot­nie słuchać gry­wany koncert,
gdy dźwięk to cisza,
a us­ta to nieczłowiek.

W pa­miątce po­za zmysłowej;

By­wa, że nie tru­dem jest poz­nać coś nowego,
a roz­poznać już znane. 

myśl • dzisiaj, 01:36

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100