Nowe myśli

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane myśli — zgromadziliśmy 232218 myśli.

Mój Dj'ju

Tam gdzie dźwięk się mie­sza z pięknem nie pot­rzeb­ne jest pojęcie
Wi­dać wszys­tko jak na dłoni
Tonów to­ny wejściem w przejście...

Tak o mi tu graj... 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 20:23

Jak ci coś uciekło, to nie goń za tym, bo ro­bisz z siebie błazna. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 20:16

Nie py­taj mnie o in­ne życie, śmier­ci, zos­tanę przy swoim. 

myśl
zebrała 4 fiszki • dzisiaj, 20:12

Gdy­by ktoś cofnął czas, pożyłby człowiek od no­wa, och pożył. 

myśl
zebrała 5 fiszek • dzisiaj, 19:49

Przy­jaźń dam­sko-męska? Jeśli już to z mężczyzną, które­go kocham i, z którym chcę spędzić resztę życia. W po­zos­tałe przy­pad­ki co­raz mniej wierzę. 

myśl
zebrała 4 fiszki • dzisiaj, 19:44

Dob­re ser­ce - jak po­duszeczka na igły,
po­mieści i cudze szpilki. 

myśl
zebrała 5 fiszek • dzisiaj, 19:43

Nieod­po­wied­nie słowa wy­powiada­ne z nieod­po­wied­nich ust są kiero­wane przez nieod­po­wied­nie myśli. 

myśl
zebrała 2 fiszki • dzisiaj, 19:33

Ból trzy­ma nas w rzeczywistości.
Odtwórz 

myśl
zebrała 4 fiszki • dzisiaj, 19:27

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Reklama