Nowe myśli

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane myśli — zgromadziliśmy 244920 myśli.

Fa­wory­zowa­nym marze­niom nie bliżej do spełnienia. 

myśl
zebrała 2 fiszki • dzisiaj, 00:58

O tym jak bar­dzo kochasz, prze­konasz się, kiedy coś pójdzie nie tak. Kiedy ktoś Cię zra­ni, a Ty mi­mo wszys­tko będziesz chciała mieć go obok siebie. 

myśl
zebrała 2 fiszki • dzisiaj, 00:35

1. Jest (więcej niż) je­den Bóg. 

myśl • dzisiaj, 00:34

to mój kraj to mój dom to to mias­to to mo­je miej­sce i wiem ile jest to dla mnie warte 

myśl • wczoraj, 23:46

Na błęki­cie nieba życia lo­sy codzien­nie pisane,
Bóg rzeźbiarz przy­goto­wuje dłutem chmur­ki ociosane,
By w trudzie dnia dos­trzec wiel­kość prostoty,
której wiel­kie bo­gac­two na drodze ludzkiej istoty... 

myśl
zebrała 8 fiszek • wczoraj, 22:32

Czas spra­wia że wszys­tko kiedyś będzie daw­no te­mu, a na­wet że było nieprawdą. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • wczoraj, 22:29

Nie przy­pomi­nam so­bie mo­men­tu w moim życiu w którym czułam sie bezpieczna... 

myśl • wczoraj, 22:17

Dążenie do sa­moreali­zac­ji jest ważną cechą człowieka. Ważne jest to, by nie utonąć w tym, bo ważne i is­totne zna­ki od życia mogą Cię przejść niezauważenie. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • wczoraj, 22:13

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99

Reklama