Nowe myśli

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane myśli — zgromadziliśmy 236004 myśli.

kocham sa­mego siebie i nie wiem co z te­go będzie , na pew­no nie będzie z te­go dzieci 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 13:04

Praw­da,że praw­da mówić nie musi,
tyl­ko człowiek. 

myśl • dzisiaj, 12:59

Zaw­sze zaglądaj w Swo­je Ser­ce ...
Ono jest lus­trem Twej Duszy ...

Ra­dos­ne­go, pełne­go ciepła i miłości
ocze­kiwa­nia na Święta Bożego Narodzenia...
Ser­decznie Was Poz­dra­wiam po­zos­ta­wiając
życze­nia spo­koj­nych Świąt, oraz szczęśliwego
No­wego 2015 Ro­ku ...
Do zo­bacze­nia mam nadzieję już w 2015 roku.

ற∂ℓgo­si∂ ...

Odtwórz#t=13 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 12:19

Myślę o To­bie w każdej chwi­li. Twój ob­raz uśmie­cha się do mnie... prze­de mną ... wokół mnie. 

myśl
zebrała 2 fiszki • dzisiaj, 12:17

Uciec naj­da­lej jak się da. Od wszys­tkiego, od wszys­tkich i być tam, gdzieś da­leko sam ze sobą i swoją pus­tką. Tam, gdzie nie będzie już prob­lemów, gdzie nie będzie niczego... 

myśl • dzisiaj, 11:59

Wy­gim­nasty­kowa­nych ciężko za­giąć na słowach. 

myśl
zebrała 5 fiszek • dzisiaj, 10:52

Gdy­by nie to ciało ludzie nie mieli­by cze­go zabijać. 

myśl • dzisiaj, 10:08

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Reklama