Nowe myśli

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane myśli — zgromadziliśmy 231108 myśli.

Małżeństwo z rozsądku to niewypał. 

myśl
zebrała 2 fiszki • dzisiaj, 15:25

Is­totą włas­ne­go roz­wo­ju jest go­towość do zmian, a na­de wszys­tko, do wzięcia na siebie pełnej od­po­wie­dzial­ności za kon­sekwen­tne ich wprowadzenie. 

myśl
zebrała 7 fiszek • dzisiaj, 14:39

Cza­sem nie można wyg­rać,ale nig­dy nie wol­no się podać.
Kto się pod­da przeg­ry­wa od razu. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 14:26

życie rzu­ca przes­trzeń na płaszczyznę, ale to my wyz­nacza­my pun­kt od­niesienia tworząc własną perspektywę 

myśl
zebrała 3 fiszki • dzisiaj, 13:08

chcąc być ciągle po­dob­ni do innych,
za­pomi­namy o włas­nej oryginalności. 

myśl • dzisiaj, 12:57

Kim byłam, za­nim cię poznałam?
Kim byłam, kiedy się w to­bie zakochałam?
Kim byłam, kiedy mnie zdobyłeś?
Byłam człowiekiem, to ty mnie zniszczyłeś... 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 12:45

Szczerze, to nie mam pojęcia co właści­wie czuję.
Nie wiem czy jes­tem szczęśli­wa, czy smutna.
Nic nie czuję. 

myśl • dzisiaj, 12:06

Mierz wy­soko, głowę trzy­maj nisko. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 11:35

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100