Nowe myśli

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane myśli — zgromadziliśmy 235160 myśli.

Zaz­wyczaj sa­mi so­bie jes­teśmy winni.
Tyl­ko dlacze­go nas to dziwi. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 08:52

Miłość bu­duje dzień. 

myśl • dzisiaj, 08:36

Nasze marze­nia są naj­lep­szym le­kar­stwem na codzien­ne niepo­koje, zmar­twienia i troski. 

myśl • dzisiaj, 06:48

Na zakręcie nasze przez­nacze­nie na nas czeka,
Czy po­win­niśmy iść da­lej ?


Odtwórz 

myśl • dzisiaj, 06:29

Sa­mot­na bron nie pot­rze­bu­je ser­ca.
Tak jak Ty przedzierasz się przez życie w smut­ki i sa­mot­ność.
Nie da się uzys­kac nicze­go ro­biac cos tyl­ko dla Siebie.
Nap­rawdę chciałbym być kiedyś potrzebny. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 02:19

zas­ta­nawiam się czy więcej al­ko­holu jest w wódce czy życia w trak­cie prze­mija­nia czasu. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 01:25

Wy­cisz się, za­nim mil­cze­nia się nabawisz.

W ciągłym dążeniu do by­cia lep­szym od siebie. Można się tak zapędzić, iż da­leko nam, by się odnaleźć;

Na­pisałem Ci sen

Wiara osa­mot­niona często więdnie bez racji,
bez praw­dy słabnie [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 3 fiszki • dzisiaj, 01:04

Na­wet małej Islandzce
zdaża się cza­sem wypić.... 

myśl • dzisiaj, 00:42

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99

Reklama