Nowe myśli

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane myśli — zgromadziliśmy 236855 myśli.

Wspom­nienia... kiedyś i one zblakną i znikną z naszych przemęczo­nych myśli.. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 23:25

Al­bo wa­riuje­my na czyimś punkcie
Al­bo nie ... Iza-Bella 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 23:05

ŁO ! Kóntak­to­we szkło ! 

myśl
zebrała 5 fiszek • dzisiaj, 22:43

To śmie­szne. Le­karz prze­pisał mi sztuczne łzy, tak jak­by praw­dzi­wych było za mało. 

myśl
zebrała 2 fiszki • dzisiaj, 22:40

Można żyć bez zdra­dy i zazdrości,
by­le ciało i mózg nie miało cho­rych naleciałości. 

myśl • dzisiaj, 22:27

W tłumie umieram na samotność. 

myśl
zebrała 6 fiszek • dzisiaj, 22:13

Naj­trud­niej jest być auto­rem włas­nych słów. 

myśl • dzisiaj, 21:50

Nie można spot­kać ideału mając 12 lat, bo gdzie wte­dy ra­dość później­szych poszukiwań?? 

myśl • dzisiaj, 21:28

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Reklama