Nowe myśli

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane myśli — zgromadziliśmy 242290 myśli.

za­duma to kot­wi­ca - cu­muje człowieka
li­tery to za­bawa - lek­ka strawa 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 08:38

Zaczy­nając po­ranek z kla­wiszem Esc (...) 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 07:37

ame­ryka­nie wy­dali mil­ju­ny do­larów na du­gopis co by pi­soł we kos­mo­sie we w sta­nie nieważkości, rus­cy wziyni łołówek 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 05:56

Ilu ludzi ty­le fi­lozo­fi życia. 

myśl • dzisiaj, 05:40

Naj­gor­szym śmieciem jest ten, co działa wbrew sobie. 

myśl • dzisiaj, 01:57

Czy człowiek bez za­sad to od­ra­zu zły człowiek? 

myśl
zebrała 2 fiszki • dzisiaj, 01:36

on od­dycha wspom­nieniami.
a ona te­raźniej­szością - nie obiecu­je już nieba
po zaz­na­nym koszmarze, w popęka­nym ser­cu sza­nuje każdy łyk powietrza.


- człowieku. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 01:10

Ten kto zaz­drości Bo­gu mądrości, w Niego nie wierzy. 

myśl • dzisiaj, 00:47

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Reklama