Nowe myśli

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane myśli — zgromadziliśmy 233975 myśli.

nie chce­my zakładać cudzych butów, lecz z chęcią prag­niemy po­siadać dru­giego człowieka.

M. 

myśl
zebrała 2 fiszki • dzisiaj, 00:02

Są ludzie, co zat­rzy­mują się na spojrzeniu,
i ci, którzy tra­fiają głębo­ko do oczu. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 00:01

Ro­zer­wij mą duszę. Spal, zniszcz, za­kop. Tyl­ko... Nie odchodź. 

myśl • wczoraj, 23:55

jest w niej pew­na cząstka cierpienia
choć ją po­siąść pragnęłoby wielu
da­rem rzad­kim jest i niezwykłym
ona jed­na czas pot­ra­fi rozciągnąć
 

myśl
zebrała 1 fiszkę • wczoraj, 23:43

Żal mi ludzi, którzy mówią, że ogląda­nie filmów jest ciekaw­sze niż czy­tanie, a nig­dy nie przeczy­tali żad­nej książki... Książki to całkiem in­ny świat, in­na rzeczywistość... 

myśl
zebrała 2 fiszki • wczoraj, 23:05

Ro­zum w mil­cze­niu szty­letem godzi serce
Chcąc udo­wod­nić, że bez niego so­bie nie poradzi. 

myśl
zebrała 4 fiszki • wczoraj, 23:02

OP­TY­SEMIZM - pół śro­dek na życie...

bo oprócz pełnej i pus­tek połowy szklanki
można pływać na jej fali... 

myśl
zebrała 1 fiszkę • wczoraj, 22:54

Kiedys Ci po­wiem, gdy nie zab­raknie slow
Gdy poj­mie ro­zum, co czu­je serce
Gdy w slo­wa ubiore,smak Twoich ust
Gdy cialo mo­je odzys­ka czucie
Od­bi­cie Two­je w moich oczach bedzie 

myśl
zebrała 1 fiszkę • wczoraj, 22:54

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100