Nowe myśli

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane myśli — zgromadziliśmy 240354 myśli.

Nie mam nic prze­ciw­ko głup­com, każ­dy ma prze­cież pra­wo wy­bo­ru. draż­ni jed­nak myśl, że ludzie mąd­rzy poz­wa­lają głup­com so­bą rządzić. 

myśl • dzisiaj, 00:06

będę cier­pli­wie czekać
aż pot­kniesz się o próg swych kłamstw 

myśl • dzisiaj, 00:03

Kiedyś chy­ba zadławię się ocze­kiwa­niami względem Ciebie... 

myśl
zebrała 2 fiszki • wczoraj, 23:53

Czy przez próg niesie pecha, nie spraw­dzisz uścis­kiem dłoni. 

myśl • wczoraj, 23:47

Pa­miątka ta, bedzie mi przy­pomi­nać o To­bie, ale po­wodu­je tez wy­maaza­nie Ciebie z te­raz­niej­szos­ci. To koniec.
Ko­niec złudzeń, ko­niec snow z To­ba w ro­li głównej. Czas zacząć myśleć o swoim szczęściu.

:) 

myśl • wczoraj, 23:25

Pew­ne roz­działy w naszym życiu mogą zam­knąć się tyl­ko samoistnie. 

myśl • wczoraj, 23:21

kiedy urodziło się dziec­ko zro­zumiałam że pe­wien rodzaj cier­pli­wości jed­nak nie ma granic 

myśl • wczoraj, 23:20

Nocą ośmielo­ne chodzą pragnienia. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • wczoraj, 23:02

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100