Nowe myśli

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane myśli — zgromadziliśmy 241431 myśli.

Związek z sa­mot­nością to naj­dra­matyczniej­sza miłość mi­mo , że by­wa dożywot­nia . 

myśl • dzisiaj, 11:40

Łat­wo śmiać się z in­nych, trud­niej śmiać się z siebie. 

myśl • dzisiaj, 11:20

Kiedy ma­my do dys­po­zyc­ji dwie połówki łat­wiej jest wpro­wadzać w poczu­cie wi­ny jedną z nich, całością trud­niej ma­nipu­lować .

in­sp ''czar­na 15'' 

myśl • dzisiaj, 11:10

Nasze słowa w In­terne­cie żyją włas­nym życiem, szko­da, że tak często po cudzym nazwiskiem.

Jeśli udostępniasz - po­daj autora! 

myśl
zebrała 2 fiszki • dzisiaj, 11:01

Szczęście jest wte­dy, gdy ple­cy nie bolą. 

myśl • dzisiaj, 10:55

go­run­co. co jes lep­sze, dwa pi­wa czy pińć piwów? 

myśl • dzisiaj, 10:01

Kiedy zas­po­koiła swo­je bra­ki w bra­ku zaufa­nia na­dal czuła się wybrakowana. 

myśl
zebrała 3 fiszki • dzisiaj, 09:35

Nie jes­tem połówką i nie szu­kam połówki. Pot­rze­buję całości. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 09:16

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100