Nowe myśli

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane myśli — zgromadziliśmy 247137 myśli.

Ak­tywność uwal­nia śmiałość i usamodzielnia...

Cris 05.02.2016r.
 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 00:32

W życiu po­ruszaj się tak, aby nig­dy nie wpaść w re­zonans ! 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 00:13

Do praw­dzi­wego skar­bu nie pot­rze­bujesz murów, fo­sy, sej­fu, na­wet klucza...

Praw­dzi­wy skarb masz uk­ry­ty na dnie...

serca 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 00:13

niewierzący, kładą się tak samo
chy­ba że JA­KO wyb­rańcy - lewitują 

myśl
zebrała 2 fiszki • dzisiaj, 00:02

MIŁOŚCI MO­JA OGROMNA
dzi­wią się,
mylą się,
ja CIĘ NIE ODDAM 

myśl
zebrała 2 fiszki • wczoraj, 23:54

Nig­dy nie byłam u Niego na pier­wszym miej­scu i dos­ko­nale zda­je so­bie z te­go sprawę,ale dlacze­go zaw­sze mu­siałam być gdzieś tyl­ko po­między...tak na gdy­by coś,w ra­zie cze­go...smut­ne,ale prawdziwe 

myśl • wczoraj, 23:47

..Pragnę Cię widzieć sercem
tyl­ko ono pat­rzy bez skaz.. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • wczoraj, 23:34

Od­chyl się cza­sem od nor­my.
Zo­baczysz wszys­tko z in­nej perspektywy.. 

myśl
zebrała 3 fiszki • wczoraj, 23:04

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Reklama
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama