Nowe myśli

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane myśli — zgromadziliśmy 228599 myśli.

Sprag­nione us­ta słów - co ukoją duszy chłód. 

myśl • dzisiaj, 17:05

Zna­lazłem taką perłę, do której się małże. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 17:04

A każda noc bez ciebie była jak błądze­nie w ciem­nościach, jak zmie­rza­nie od ściany do ściany, na których wi­siały tyl­ko por­tre­ty nicości... 

myśl • dzisiaj, 16:54

Ty nie wrócisz, nie przyj­dziesz do mnie..
Uświada­miam so­bie, roz­budzam sen..
Prze­cieram marze­nia i nag­le ziemia ucieka spod nóg,

Ukochałam so­bie słod­kie kłamstwo. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 16:34

Su­rowi rodzi­ce wycho­wują rebeliantów. 

myśl • dzisiaj, 16:28

Nie chcę dużo od życia, tyl­ko ty­le, żeby się już domyśliło. 

myśl
zebrała 3 fiszki • dzisiaj, 16:11

nikt za nas nie zde­finiuje szczęścia

Odtwórz  

myśl
zebrała 8 fiszek • dzisiaj, 15:44

Leżąc na dnie, nie stać na życie. 

myśl
zebrała 9 fiszek • dzisiaj, 15:18

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Facebook
Reklama
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Afo­ryz­my, Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Moje-Cytat­y.com, Zamyslen­ie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Aktywność

dzisiaj, 17:13 awatar sko­men­to­wał tek­st Pożegnanie z przeszłością

dzisiaj, 17:06 awatar do­dał no­wy tek­st Opowiadanie Nad Roz­le­wis­kiem

dzisiaj, 17:05 Starlight. sko­men­to­wał tek­st Bez oca­lenia...  

dzisiaj, 17:05 Moreno do­dał no­wy tek­st Spragnione us­ta słów - [...]

dzisiaj, 17:03 awatar sko­men­to­wał tek­st Fra

dzisiaj, 17:00 Czinka sko­men­to­wał tek­st Zabawa...  

dzisiaj, 17:00 fyrfle sko­men­to­wał tek­st Z pa­miętni­ka uczuć

dzisiaj, 16:58 Czinka sko­men­to­wał tek­st Zwątpienie

dzisiaj, 16:57 fyrfle sko­men­to­wał tek­st Chora miłosć

Reklama