Nowe myśli

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane myśli — zgromadziliśmy 231076 myśli.

Ur­lop jest jak soczys­ty owoc, im więcej go zjesz, tym bar­dziej sma­kuje, ale naj­gorzej jest, gdy się kończy... 

myśl
zebrała 2 fiszki • dzisiaj, 16:16

Ek­ster­mi­nac­ja wrogów re­woluc­ji jest napędem rewolucji. 

myśl • dzisiaj, 15:26

'mo­ja jest ta dro­ga, którą idę
mo­je są te kro­ki, które stawiam.'

~Tabu 

myśl • dzisiaj, 15:12

war­tościowy człowiek
nie mając grosza przy sobie
pot­ra­fi pod­nieść 'upadłego' 

myśl • dzisiaj, 14:46

Wyr­wać się z kaj­danów rozumu. 

myśl • dzisiaj, 14:41

To nic złego, że opa­dają ci ręce, zwłaszcza, gdy mają na kogo. 

myśl
zebrała 6 fiszek • dzisiaj, 14:08

Niektórzy tak lu­bują się w śmiece­niu w cudzym życiu , że nie widzą swoich cuchnących śmietników. 

myśl
zebrała 6 fiszek • dzisiaj, 13:40

O zmar­no­wanym i zdep­ta­nym dniu wczo­raj­szym przy­pomną nam dzi­siej­sze gwiaz­dy, przy ich blas­ku naj­bar­dziej żałuje­my wcześniej podjętych decyzji... 

myśl
zebrała 5 fiszek • dzisiaj, 13:31

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100