Nowe myśli

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane myśli — zgromadziliśmy 232830 myśli.

Czy to nap­rawdę ta­kie dziw­ne, że chciałabym się wreszcie z Tobą zo­baczyć, że mi Ciebie bra­kuje, że tęsknię...?
Wy­dajesz się być zaskoczony... 

myśl • dzisiaj, 11:05

3 la­ta i 4 miesiace te­mu pos­ta­wiłam wszys­tko na jedną kartę...I Choc cze­sem nachodza mnie mys­li "jak­by to by­lo gdy­bym jed­nak nie pos­ta­wila..." i choc los cza­sem płatał mi fil­gla, to dzis czu­je sie nap­rawde szcześli­wa !! I Te­go tez Ci życzę !! 

myśl • dzisiaj, 10:59

Wys­tar­czy spoj­rzec w góre ,by wie­dziec ile jed­na od dru­giej gwiaz­da od­da­lona jest na niebie , a my tuż obok siebie .. .
Słów za­sobu ubo­giego dziś koszto­wać muszę smak , bo ta­jem­ni­ca Miłości głebo­ka jak łza jest . 

myśl
zebrała 2 fiszki • dzisiaj, 10:11

Niektóre ko­biety tak kochają się stroić w białe su­kien­ki że są go­towe na ślub, by­le w ta­kiej wystąpić.
Ich fa­cet naj­częściej jest nieświado­my przy­padającej mu ro­li broszki, do­pełniającej efekt występu.
Jest pew­ne że była to miłość, ty­le że do su­kien­ki, a co se­zon to no­wa mo­da i no­wa miłość... 

myśl
zebrała 3 fiszki • dzisiaj, 10:08

Łat­wo jest dać siebie wma­new­ro­wać w czy­jeś ma­nipu­lac­je, jeśli z emoc­ja­mi nie żyje się w zgodzie ...

Odtwórz 

myśl • dzisiaj, 09:41

Tak żyj... byś dot­knął nieba
gdy już dot­kniesz ziemi. 

myśl
zebrała 4 fiszki • dzisiaj, 09:32

gdy za­wiść na­dyma or­ga­ny, zwy­cięstwo mniej się liczy... by­le tyl­ko był przegrany 

myśl
zebrała 6 fiszek • dzisiaj, 09:04

Trzy słowa w życiu,
wybór, szan­sa, zmiana...
Mu­sisz je­dynie do­konać wyboru,
skorzys­tać z da­nej Ci szansy,
aby coś zmienić ...

ற∂ℓgosi∂... 

myśl
zebrała 2 fiszki • dzisiaj, 08:37

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100