Nowe myśli

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane myśli — zgromadziliśmy 228277 myśli.

Blis­cy to nie ci, o których śni­my, ale ci, którzy nas budzą ze snu. 

myśl
zebrała 5 fiszek • dzisiaj, 11:16

Każdy z nas mil­czy, gdy ktoś py­ta o tę jedną tyl­ko his­to­rię, której nig­dy nie umieliśmy opisać. 

myśl
zebrała 2 fiszki • dzisiaj, 10:53

Prob­le­my można uto­pić w szklan­ce wódki lub łyżce wody... 

myśl
zebrała 3 fiszki • dzisiaj, 10:52

Niosącym włas­ny krzyż ciężko na duszy. 

myśl
zebrała 7 fiszek • dzisiaj, 10:45

Czeszki są faj­ne, ale dla niektórych ko­biet zbyt płaskie. 

myśl • dzisiaj, 10:40

Wszys­tko o czym prag­niemy mil­czeć, po­zos­ta­je między wier­szem, w naszych dłoniach. 

myśl
zebrała 11 fiszek • dzisiaj, 10:12

Dziś zas­ta­nawiam się dlacze­go, lgną do mnie sa­molub­ni ludzie? Lgną... Przys­sy­wają się do mnie i czer­pią z te­go co mam naj­lep­sze... Choć mam dob­re ser­ce i w życiu wiele przeszłam, wiem jed­no... Te­raz zaczy­na się walka! 

myśl
zebrała 5 fiszek • dzisiaj, 10:00

Piękna po­goda , piękny hu­mor :) 

myśl
zebrała 11 fiszek • dzisiaj, 09:55

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Facebook
Reklama
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Afo­ryz­my, Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Moje-Cytat­y.com, Zamyslen­ie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Aktywność

dzisiaj, 12:19 tusiak sko­men­to­wał tek­st Bliscy to nie ci, [...]

dzisiaj, 12:08 Lobizka sko­men­to­wał tek­st pamiętnik

dzisiaj, 12:06 Adnachiel sko­men­to­wał tek­st Bliscy to nie ci, [...]

dzisiaj, 11:58 Mojerogiprzytrzymująaureole sko­men­to­wał tek­st Po co jest siła? [...]

dzisiaj, 11:51 tańcząca z wil­ka­mi sko­men­to­wał tek­st Psotna To­sia

dzisiaj, 11:44 OGRODY-MARZEŃ do­dał no­wy tek­st Święta

dzisiaj, 11:43 Uciekinierkaa sko­men­to­wał tek­st Bo w życiu ważni [...]

dzisiaj, 11:42 krysta sko­men­to­wał tek­st Bliscy to nie ci, [...]

dzisiaj, 11:39 Barefoot sko­men­to­wał tek­st Remains of nights

dzisiaj, 11:24 frut sko­men­to­wał tek­st Problemy można uto­pić w [...]

Reklama