Nowe myśli

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane myśli — zgromadziliśmy 231886 myśli.

W głębi ser­ca, na szczególnym miej­scu wy­tatuowałeś swoją obecność.
Każdy dzień z Tobą to powód by żyć .....
Twój głos stał się ulu­bioną piosenką, przy której wra­cają naj­piękniej­sze wspomnienia.
Ob­raz Twój zat­rzy­małam pod po­wieka­mi, gdzie nikt nie będzie w sta­nie mi go zmazać.
Już zaw­sze będziesz blis­ko .....

dedykowane. 

myśl
zebrała 3 fiszki • dzisiaj, 13:23

Jeśli ktoś przez całe życie miał rację, to pod ko­niec swe­go życia do­wie się, że cały świat był wro­go nas­ta­wiony do praw­domówcy, a prze­cież każdy sta­ra się mieć rację. 

myśl
zebrała 8 fiszek • dzisiaj, 12:06

Chciałbym Cię nig­dy z mych ra­mion nie wy­puścić,by to jak sen trwało i jak miłość nig­dy nie przemijało 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 11:51

śmierć je­dynym wie­cznym wy­bawieniem nasze­go zbo­lałego umysłu i serca... 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 11:38

Ten bez­czel­ny dzwięk, który bo­les­nym sztychem wbił mi się pod czaszke i wyek­smi­tował z niej resztki snu wy­dawał się ja­kiś zna­jomy. No tak , to prze­cież ryk budzi­kowe­go alar­mu w moim telefonie. [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 2 fiszki • dzisiaj, 11:24

Człowiek god­ny zaufa­nia, to ten, który nie mar­twi się o swo­je bra­ki, choć może spra­wiać wrażenie, jak­by mu wszys­tkiego bra­kowało ... 

myśl
zebrała 6 fiszek • dzisiaj, 09:20

lu­bimy być częścią całości. 

myśl
zebrała 2 fiszki • dzisiaj, 08:56

Pier­wszym wa­run­kiem spros­ta­nia zmianom jest wyz­by­cie się lęku przed nimi.

- Flo­rian Znaniecki 

myśl
zebrała 5 fiszek • dzisiaj, 08:40

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Reklama