Nowe myśli

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane myśli — zgromadziliśmy 242374 myśli.

Nie czas był je­go wro­giem, ale wspom­nienia. Bezsenne. 

myśl
zebrała 4 fiszki • dzisiaj, 03:03

Nie prze­ciągaj stru­ny, niech życie gra. 

myśl
zebrała 5 fiszek • dzisiaj, 02:21

Można mil­czeć i mil­cze­niem ko­gos ranic 

myśl
zebrała 2 fiszki • dzisiaj, 01:33

Aby poz­nać ludzi, wys­tar­czy mieć miękkie ser­ce. Aby móc przy­ciągnąć tych właści­wych, trze­ba za­mienić ser­ce w głaz. 

myśl
zebrała 6 fiszek • dzisiaj, 00:50

Nie za każdą zasługę na­leży się od­ra­zu nagroda...
I nie za każdą po­rażkę na­leży się potępienie. 

myśl
zebrała 8 fiszek • dzisiaj, 00:40

Śniło mi się, że uciekam.
Przez dziurę w płocie.
Z plecakiem.
Brud­na.
Szczęśli­wa.
Kochająca. 

myśl
zebrała 4 fiszki • dzisiaj, 00:34

Wiel­kie bzdu­ry rodzą się z nis­kich pobudek.. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 00:08

Gdy ko­bieta okręca mężczyznę wokół pal­ca - liczy na obrączkę. 

myśl
zebrała 10 fiszek • wczoraj, 23:49

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Reklama